Sønderjysk Pigekor og Drengekor

South Denmark Girls´ Choir and Boys´ Choir

NÆSTE  (OFFICIELLE) OPTAGELSESPRØVE:  bliver i januar 2019. Meld dig til på hjemmesiden, så kontakter vi dig med det samme.

 

Læs om hvad det vil sige at være korsanger i Sønderjysk Pigekor og Drengekor og
Klik på knappen nedenfor, når du er klar til at melde dig til.

 

Så snart vi har registreret din tilmelding, får du en mail fra os med et præcist tidspunkt for, hvornår vi gerne vil se dig til optagelsesprøve - så undgår du en masse ventetid. Vi glæder os til at møde dig:-)

 

Selve optagelsesprøven består i at synge 1. vers af en dansk sang for os (du synger alene, og det er kun dirigenten, der er tilstede i lokalet). Sangen kan f.eks. være "I østen stiger solen op" eller "Jeg ved en lærkerede". Du får besked om optagelse lige efter optagelsesprøven.

Det hele foregår meget uformelt og hyggeligt - så du skal ikke være nervøs:-)

 

 

 

Sønderjysk Pigekor og Drengekor består af 5kor:

Spirekor, Juniorkor og Koncertkor for pigerne samt et rent drengekor for drengene

 

 

Koncertkoret ledes af:                              Mette Rasmussen, tlf. 6141 8665, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Juniorkoret ledes af:                                Mette Rasmussen, tlf. 6141 8665, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Spirekoret ledes af:                                  Susanne Heigold), tlf. 24950736, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Drengekoret ledes af:                               Frank Laue, tlf. 27685778, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">

 

Minispirekoret ledes af:                            Antonia Blaser, tlf. 0049 157 3235 6696, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Korproducent:                                         Pernille Grau Rasmussen, tlf. 4243 0182, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Dragtansvarlig:                                        Hanne Nissen, tlf. 2286 9450, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

 

Optagelsesregler

Der afholdes optagelsesprøver i juni og januar samt i løbet af sæsonen efter behov. Ved optagelsesprøven vurderes ud over sangkompetence også sangernes modenhed.

Korets dirigenter bestemmer suverænt sangernes egnethed ved optagelse og oprykning.

 

Sønderjysk Pigekor og Drengekors målsætning

-          At være et anerkendt kor af høj standard med aktiv koncertvirksomhed i ind- og udland.

-          Som landsdelskor at være en væsentlig kulturel institution i Sønderjylland både nord og syd for grænsen.

-          At indgå i kulturlivet i landet som helhed.

-          At repræsentere Danmark ved rejser i udlandet.

-          At være et tilbud om musikalsk uddannelse og sociale oplevelser til børn og unge i Sønderjylland.

-          At være flagskib og ”best practice” miljø i Det Sønderjyske Sangcenter.

 

Mødepligt

Der er mødepligt til alle korprøver. Gyldige grunde for afbud til prøver og koncerter er kun:

-          sygdom

-          familiefester o. lign.

-          rejser og ekskursioner

-          skolearrangementer

Hvis man udebliver fra koret uden afbud vil man få påtale, og gentager det sig, kan det betyde bortvisning. Hvis man har for mange afbud, vil bestyrelsen overveje sangerens medlemskab.

Afbud meldes til dirigenterne i så god tid som muligt.

Når et arrangement er meldt ud, må sangerne prioritere dette højest i forhold til andre, senere tilkomne private arrangementer.

 

Prøvetidspunkt / -sted

Alle korprøver foregår på Sønderborg Musikskole, Skovvej 16, Sønderborg

Minispirekoret: onsdag kl. 16.30-17.30

Drengekoret: onsdag kl. 16.30-18.00 (yngste gruppe) og kl. 17.15-19.00 (ældste gruppe)

Spirekor: onsdag kl. 16.30 – 18.00

Juniorkor: onsdag kl. 16.30-19.00 (kl. 18.15-19 er obligatorisk undervisning i hørelære, noder, stemmebrug)

Koncertkor: onsdag kl. 18.00-20.30 (m. forlængelse til kl. 21 på udvalgte dage). Koncertkoret får desuden undervisning i solosang ca. 8 gange pr. skoleår

Forældrekoret: onsdag kl. 18.00-19.00

Korprøverne aflyses enkelte onsdage i løbet af sæsonen – til gengæld arrangeres kor-weekender/øvedage efter behov og program. Sæsonen følger som udgangspunkt de danske skolers ferieplan.

 

Forældrekoret:

Forældrekoret er et tilbud om korsang på ”hygge-niveau” for forældre og bedsteforældre.

Der er ikke optagelsesprøve, og alle med lyst til at prøve at synge, er velkomne til at være med.

 

Kordragt.

Drengekoret: Sort skjorte, som lånes af koret. Dertil mørke bukser og sko, som sangerne selv anskaffer.

Spirekor og Juniorkor: Blå nederdel og sort + hvid bluse. Bluser købes gennem koret. Nederdel lånes.

Koncertkoret: Blå nederdel med tilhørende 2 kortærmede T-shirts (blå + hvid). Desuden rød lang nederdel med langærmet sort T-shirt. Nederdele lånes af koret. Bluser købes gennem koret.

Minispirekoret: sort bluse, som købes gennem koret. Egne mørke jeans. Egne sorte sko.

Forældrekoret: eget sort tøj.

Sangerne har erstatningspligt, hvis dele af den lånte kordragt ødelægges el. bortkommer. Ved manglende aflevering udsendes opkrævning på 800 kr pr nederdel / 100 kr pr skjorte

 

Kornoder + mapper.

Hvert kormedlem får udleveret en sort koncertmappe. Denne er til låns og må kun bruges til korets koncerter. Noder udleveres af koret, som også betaler udgiften til disse. Sangerne skal selv sørge for mappe til opbevaring af noder. Mappe m. noder medbringes til alle korprøver.

 

Kontingent (et semester = forår eller efterår):

Minispirekor: kr. 400 pr. semester

Drengekor: kr. 600 pr. semester

Spirekor: kr. 600 pr. semester

Juniorkor: kr. 800 pr. semester

Koncertkor: kr. 800 pr. semester

Forældrekor: kr. 350 pr. semester (30 korprøver årligt)

Dragtleje – kun piger: kr. 50 pr. sæson (opkræves sammen med kontingent)

Kontingent opkræves halvårligt i september / februar og dækker udgifter til undervisning og administration. Meddelelse om betaling sker på mail via korets kommunikationssystem (SpeedAdmin). Al henvendelse vedr. betaling skal ske til korets kasserer. Manglende kontingentbetaling kan medføre, at medlemskabet ophører. 

I forbindelse med korweekender og rejser opkræves deltagerbetaling ved tilmelding.

 

Bestyrelsen.

Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen for spørgsmål, kommentarer og forslag. Navne og e-mail adresser findes på korets hjemmeside www.sjpigekor.dk / www.sjdrengekor.dk

 

Tanter/onkler:

For at korets aktiviteter kan gennemføres, har vi brug for forældreopbakning i form af frivillig arbejdskraft. Koret har brug for mange forskellige kompetencer, f.eks. IT-kyndige, læger, syersker, kagebagere, praktisk hjælp, sponsor- og fondssøgere, o. m. m.

Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe – vi tager imod med tak!

 

Årsmøde.

Der afholdes hvert år i forårssemestret et årsmøde, som er åbent for alle. Her fremlægges bl.a. beretninger fra formand og dirigenter samt regnskab fra kassereren. På mødet vælges forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.

Nærmere regler for bestyrelsesvalg kan læses i Sønderjysk Pigekor og drengekors vedtægter. (Udleveres på forlangende og findes på korets hjemmeside).

 

Hjemmeside:

Korets officielle hjemmeside er www.sjpigekor.dk og www.drengekor.dk

Her offentliggøres nyheder, billeder og offentlige koncerter.

 

Intra:

Intra er korets interne system, som man logger sig på via hjemmesiden (tryk på:”til korets intra”).

Den interne hjemmeside er korets informationskanal, og her findes adresselister og info om arrangementer.

Log på med sangerens CPR-nummer: Brugernavn = første 6 cifre. Kodeord = sidste 4 cifre

Sangerne i koret forpligter sig til at checke intra regelmæssigt, da planer, programmer og andre oplysninger findes her. Info sendes også ud direkte på mail og evt. sms.

Sangere/forældre må sørge for, at kontaktoplysninger til enhver tid er opdateret.

 

Medier og PR-materiale:

Forældre giver ved indmeldelse tilladelse til, at deres søn/datter må afbildes på korets hjemmeside, samt i andre medier (brochurer, TV, aviser) i forbindelse med korets aktiviteter. Tilladelsen gælder også efter udmeldelse af koret.

 

Regler vedr. ind- og udmeldelse af Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Indmeldelse:

Alle sangere skal til en optagelsesprøve (gælder ikke forældrekor og minispirekor)

Efter optagelse i koret har sangeren 3 prøvegange uden beregning.

Ønsker sangeren herefter ikke at fortsætte i koret, meddeles det dirigenten senest 3 dage efter 3. prøvegang.

Når opkrævningen er udsendt, kan kontingentet ikke refunderes.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til korets dirigenter.

For at blive fritaget for kontingentbetaling for et semester, skal udmeldelse ske SENEST dagen efter den første korprøve i semestret.

Kortøj afleveres nyrenset og i ordentlig stand senest 1 måned efter udmeldelse.

Koret har en positiv forventning om, at sangerne synger i koret, indtil en sæson er afsluttet, således at planlagte koncerter og kunstnerisk kontinuitet ikke forstyrres.

Sæsonen følger det danske skoleår (ca. 10. august – 1. juli).